Što/tko je HUGI?

Hrvatska udruga genetičkih inženjera je udruga znanstvenika i stručnjaka Hrvatske koji u svojoj znanstvenoj i stručnoj praksi provode genetičko inženjerstvo. Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji u svojoj znanstvenoj i stručnoj praksi primjenjuje ili je primjenjivao genetičko inženjerstvo te prihvaća Statut Udruge. Članovi Udruge mogu postati i znanstvenici ili stručnjaci koji nisu državljani Republike Hrvatske, a koji u svojoj znanstvenoj i stručnoj praksi primjenjuju ili su primjenjivali genetičko inženjerstvo te prihvaćaju Statut Udruge.

Ciljevi HUGI-a

1) Unaprjeđenje i razvoj genetičkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj,
2) Stručno i objektivno predstavljanje genetičkog inženjerstva najširoj javnosti,
3) Ekspertiza pravilnika i zakona o genetičkom inženjerstvu, te nastavnog plana i programa iz područja biologije i genetike,
4) Zaštita ljudskog zdravlja, biološke raznolikosti i okoliša,
5) Znanstvena i stručna suradnja s pojedincima, udrugama i institucijama.

Djelatnosti HUGI-a

1) Stručno i objektivno obavještavanje javnosti sredstvima javnog priopćavanja o temeljnim spoznajama i primjeni genetičkog inženjerstva,
2) Organiziranje i provođenje javnih sastanaka, predavanja, seminara, okruglih stolova i tečajeva o genetičkom inženjerstvu,
3) Pružanje stručne i znanstvene pomoći u izradi pravilnika i zakona koji obuhvaćaju područje genetičkog inženjerstva,
4) Pružanje savjetodavne pomoći prilikom izrade nastavnog plana i programa biologije i genetike,
5) Rad na hrvatskom nazivlju iz područja genetičkog inženjerstva,
6) Suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
7) Suradnja sa svim organizacijama i institucijama koje rade na zaštiti i očuvanju prirode, bioraznolikosti, okoliša i ljudskog zdravlja,
8) Organiziranje i sudjelovanje na kongresima, simpozijima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima,
9) Objavljivanje različitih znanstvenih, stručnih i popularnih publikacija s područja djelatnosti Udruge,
10) Zastupanje interesa članova Udruge.   

Tekst statuta HUGI-a

Cjelokupni tekst statuta Hrvatske udruge genetičkih inženjera možete pročitati OVDJE.

Upravni odbor HUGI-a

Trenutni Upravni odbor HUGI-a, izabran na Skupštini Udruge 31.03.2023., čine:

  • PREDSJEDNIK: Dr. sc. Luka Bočkor, Institut za antropologiju, Zagreb
  • DOPREDSJEDNICA: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  • TAJNICA: Izv. prof. dr. sc. Marina Svetec Miklenić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  • BLAGAJNIK: Prof. dr. sc. Ivan Krešimir Svetec, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  • ČLANICA: Prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  • ČLAN: Prof. dr. sc. Damjan Franjević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  • ČLAN: Izv. prof. dr. sc. Nenad Malenica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Članovi HUGI-a

Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji u svojoj znanstvenoj i stručnoj praksi primjenjuje ili je primjenjivao genetičko inženjerstvo te prihvaća Statut Udruge. Članovi Udruge mogu postati i znanstvenici ili stručnjaci koji nisu državljani Republike Hrvatske, a koji u svojoj znanstvenoj i stručnoj praksi primjenjuju ili su primjenjivali genetičko inženjerstvo te prihvaćaju Statut Udruge. HUGI trenutno broji 49 članova s raznih znanstvenih i vosokoškolskih ustanova u Hrvatskoj. Ukoliko se želite učlaniti kontaktirajte nas preko kontakt obrasca.

Članarina

Članovi HUGI-ja plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 10,00 EUR. Za jednostavnije plaćanje u svojoj mobilnoj aplikaciji za bankarstvo skenirajte 2D kod: